75
guardians

die een kind steunen

Een kans voor 50

kansarme kinderen

1 jaar
samen

meten, leren en innoveren

Nofam app

Guardians pilot

De nieuwe Nofam reis van zet zich niet alleen meer offline, maar ook online voort vanuit de droom om 2 miljoen kansarme kinderen een hoopvolle toekomst te geven.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Nofam app. Maart 2021 wordt de app gelanceerd als pilot waarbij nieuwe guardians hun online reis aangaan met kansarme kinderen. Middels een foto/video album worden guardian en kind op de hoogte gehouden worden van de gezamenlijke reis.

Samen gelukkiger

Do Good, Feel Good

In de pilot richten we ons op het geluk van het kind én het geluk van jou als Guardian.
De ervaring van jou en alle overige guardians passen we toe om de geluksimpact groter te maken. Zo helpen we elkaar gelukkiger te zijn.

app functionaliteiten

Voor de pilot hebben we het belangrijkste onderdeel van de app ontwikkeld. Namelijk het delen en ontvangen van updates met het kind dat je steunt.

Registratie

Om je te koppelen aan één of meerdere kinderen voeren we een handmatige registratie uit. Hiervoor kan je het onderstaande aanmeldformulier gebruiken. Op basis daarvan bespreken we de wensen en leggen we jouw contact- en betaalgegevens vast.

Impact updates

Als Guardian ontvang je via de app periodiek foto en/of video updates van het kind dat jij steunt. De stichting waar het kind ondergebracht is draagt zorg voor een tijdige en correcte updates.

Doorontwikkeling

Tijdens de pilotfase zullen er functionaliteiten toegevoegd of aangepast worden binnen de Nofam app. Hierin is de feedback van zowel de Guardians als de stichtingen en kinderen van groot belang.

samen leren

Tijdens de pilot gaan we samen op reis en leren we hoe

We het leven van guardians verrijken

Doordat de guardians samen met het gesteunde kind (online) op reis gaan verrijken we ook het leven van de guardian. Wat doet het met het geluksgevoel?

Stichtingen updates van kinderen delen

Tijdens de pilot periode gaan we ervaren hoe vaak er een update van het kind gedeeld dien te worden. Welk type updates bieden de leukste ervaring?

Kinderen kans krijgen op een hoopvolle toekomst

Door de financiele bijdrage van de guardian worden projecten, waar het kind onderdeel van is, gesteund. Hoe ervaart het kind de betrokkenheid met de guardian?

support

Welke hulp wordt gevraagd

Om kinderen die in een uitzichtloze situatie zitten te helpen naar een betere, hoopvolle toekomst met perspectief is een bedrag van 1 euro per dag benodigd.

be a guardian

Word een guardian en help kansarme kinderen