ANBI gegevens

Als Stichting Nofam zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een gift aan een ANBI is onder voorwaarden aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Zie voor meer details de speciale pagina van de Belastingdienst.

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting Nofam (zetel: gemeente Wierden)
Opgericht in: 18 juli 2018

KvK-nummer: 72173580
Fiscaal nummer (RSIN): 859015531
Banknummer (IBAN): NL77INGB0008967933

Adres: J.G. Bastiaansstraat 19, 7425 HL, Deventer
Bezoekadres: Westeinde 19a, 7671 EK, Vriezenveen
E-mail: info@nofam.org

Onze droom

De Nofam (Nova Familia) Foundation heeft als droom om de levens van 2 miljoen kansarme kinderen positief en duurzaam te veranderen. Opgericht in 2018, streeft de stichting ernaar om de maatschappelijke impact van wereldwijde goede doelen te vergroten. Sponsoren verwachten tegenwoordig steeds meer betrokkenheid en transparantie van goede doelen, maar de kosten en complexiteit van deze digitale transitie maken het voor kleinere goede doelen met beperkte middelen uitdagend om hieraan te voldoen. Dit belemmert hun groei als goed doel en vermindert hun capaciteit om kansarme kinderen te helpen. Om dit probleem op te lossen, heeft Nofam het online web- en app-platform ontwikkeld dat goede doelen en financiële sponsoren met elkaar verbindt.

Bestuur Nofam

Nofam is opgericht door Erik Jager, een gepassioneerde ondernemer met 20 jaar ervaring in het helpen van kansarme kinderen, getroffen door de nasleep van Tsjernobyl én Haroet Aragelian, een ondernemer gespecialiseerd in eCommerce, die weet wat het betekent om te moeten vluchten van oorlogsgeweld. Daarbij is in 2020 Saša Radovanović toegetreden als 3e bestuurslid vanuit zijn overtuiging dat zijn doel in het leven is om zijn kennis en passie op het gebied van IT in te zetten om de wereld beter te maken.
Zodoende is een ieder van ons ervan overtuigd dat het bijdragen aan het leven van een ander ons eigen welzijn en geluk verhoogt.

Gedurende de afgelopen jaren hebben wij zelf financieel en qua tijd veel geïnvesteerd om onze droom, van het helpen van 2 miljoen kansarme kinderen, te realiseren. Gedreven door het verlangen om ons dagelijks in te zetten voor degenen die het minder goed hebben getroffen in het leven, werken wij samen om het verschil te maken. Wij zijn ons bewust van de waarde van verbindingen en het samen optrekken in deze missie.

Nofam streeft ernaar om kinderen een hoopvollere toekomst te bieden door het verbinden van mensen en organisaties die zich inzetten voor hulp aan anderen. Onze toegevoegde waarde ligt in het benutten van onze collectieve kennis, ervaring en talent om deze verbindingen te faciliteren en te versterken.

Erik Jager

Voorzitter

Haroet Aragelian

Penningmeester

Saša Radovanović

Secretaris

Jaarverslag(en)

image/svg+xml