Samen zijn wij Nofam

𝘜𝘯𝘢 𝑵𝒐𝘷𝘢 𝒇𝒂𝒎𝘪𝘭𝘪𝘢 𝘴𝘶𝘮𝘶𝘴.

Ons doel is om kinderen te helpen naar een hoopvollere toekomst,
Door mensen en organisaties, die anderen willen helpen, met elkaar te verbinden.
En door gebruik te maken van onze collectieve kennis, onze ervaring en ons talent,

Met passie, vanuit het hart,
Zodat Nofam de mensheid verrijkt door het creëren van duurzame en betekenisvolle relaties.

 Nofam,
Verbindt,
Ondersteunt,
Ontwikkelt,
Verrijkt,

Vanuit het hart, voor elk kind.
Want elk kind verdient een hoopvolle toekomst.


Ons doel

Nofam helpt goede doelen die zich wereldwijd inzetten voor kansarme kinderen. Wij zetten hiervoor onze kennis, expertise en passie op digitaal gebied in om tools aan te bieden, zodat goede doelen de reis van een kind sponsor (guardian) en hun sponsorkind kunnen optimaliseren.

Dit zijn goede doelen die uitdagingen hebben op het online gebied, maar vanuit hun hart volop het verschil weten te maken voor kinderen die (vaak) te maken hebben met multidimensionale armoede en daardoor ontberingen hebben op het gebied van onderwijs, gezondheid, huisvesting, voeding, sanitaire voorzieningen of water.

Ons doel is om hiermee goede doelen te helpen hun inspanningen te focussen, op datgene dat het dichtst bij hun hart ligt, namelijk de hulp aan het kind en de reis die het sponsorkind samen met de guardian maakt. Daarbij voorkomen wij dat goede doelen ook dienen te investeren in online expertise en middelen en het wiel (meerdere malen) opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Onze missie

Nofam biedt onder andere advies, online tools, een sponsor app, web-platform, sociale media en campagne tooling, aan goede doelen die zich al jaren inzetten om kansarme kinderen een hoopvolle toekomst te bezorgen. Hiermee willen wij deze groep van kinderen ook een kans geven op een toekomst vol met hoop, geluk en liefde. Onze missie richt zich erop om:

 • kansarme kinderen over de hele wereld te laten zien dat ze er niet alleen voor staan;

 • goede doelen te helpen om duurzamer en kwalitatiever het leven van de kinderen die zij steunen te verrijken;

 • goede doelen te helpen om duurzamer en kwalitatiever hun proces te verbeteren en de mogelijkheid bieden om onderling kennis te delen;

 • guardians (kind sponsoren) te betrekken bij de impact die zij realiseren en het geluk dat dit met zich meebrengt;

 • een wereld te creëren waarin een ieder dit dan kan én wil het verschil kan maken voor een kansarm kind en daarmee duurzame en betekenisvolle relaties vol geluk te realiseren voor de kinderen én de guardians.

.

Wij zijn (knetter)gek

Toch?!? We dromen ervan om wereldwijd 2 miljoen kansarme kinderen te helpen richting een hoopvolle toekomst. We geloven in een wereld waarin elk kind een kans krijgt op goed onderwijs, gezondheid optimaal is, huisvesting geen probleem is, gezonde voeding normaal is, en sanitaire voorzieningen en water basis voorwaarden zijn. Een wereld waarin ieder persoon een hand uitstrekt naar het kind dat hulp nodig heeft.

Hiervoor zetten wij ons in met al onzer ziel en zaligheid. Samen verzetten we bergen en maken het verschil met een ieder die samen met ons deze (droom)reis aan wil én gelooft in de kracht van de mensheid. Want wat blijft er over van onze mensheid (/menselijkheid) als we stoppen met het dromen van een toekomst waarin elk kind dezelfde kans krijgt?

Zijn we dan gek? Misschien een klein beetje, echt... Maar dat hebben we er graag voor over als we in staat zijn daardoor de levens te raken van kinderen die anders geen kans hadden gekregen. En daarbij is elk kind er een...

.

Onze kernwaarden

Om onze doelen en missie te bewerkstelligen werken we binnen Nofam vanuit onze kernwaarden die onze spiegel zijn voor alle activiteiten die we ontplooien, hoe we handelen richten anderen én ons zelf.

Toekomstgericht

 • Alle activiteiten vanuit Nofam zijn gericht op de bijdrage aan de hoopvolle toekomst van een (kansarm) kind.

 • De duurzaamheid van Nofam en de impact die we creëren gaan daarbij hand in hand, zodat we niet alleen vandaag, maar ook morgen, over een jaar en over tien jaar het verschil kunnen maken.

 • Wij richten ons op het bouwen van relaties voor de toekomst, met onze teamleden, partners, goede doelen, guardians, donateurs en de kinderen die we helpen.

Ambitieus

 • We bezitten als Nofam teamleden de 'Can do' mentaliteit. Alles kan!

 • Wij dromen groot en denken hierbij over wereldwijde impact met goede doelen, kinderen en guardians in elk land.

 • De impact van Nofam is niet tijdelijk, maar voor de komende decennia. Wij houden op met bestaan zodra alle kinderen geholpen zijn of een ander het stokje overneemt.

Innovatief

 • De basis van elke stap begint met een experiment, waarbij we in korte iteraties leren en aanpassingen doorvoeren.

 • Onze focus ligt op innovatie en ontwikkeling op de gebieden daar waar we in staat zijn om impact te (blijven) maken. De luisteren hierbij goed naar alle betrokkenen, zodat we aan het juiste blijven werken.

 • Geen idee is te gek, waarbij we bewuste keuzes maken over welk experiment we uitvoeren en wat onze vervolgstap is.

Geluk

 • Wij creëren geluk en verspreiden dit, onder de kinderen die geholpen worden, de guardians, donateurs, de goede doelen die we helpen, onze partners én onze teamleden.

 • Een ieder werkt aan datgeen wij hij of zij belangrijk en leuk vindt. Vanuit een ieders energie, kennis en passie verspreiden we samen dit geluksgevoel.

 • Elke verbinding die ontstaat is een verbinding waarin een geluksmoment kan ontstaan gericht (en ontvangen) vanuit het hart.

Verbinden

 • Nofam staat voor het verbinden van mensen, middels online én offline middelen, om samen het verschil te maken voor kinderen in de wereld.

 • Samen zijn we hierbij één en gaan we voor de kracht van betekenisvolle en duurzame relaties.

 • Wij bouwen bruggen tussen organisaties en mensen, organisaties onderling en tussen mensen, om zo samen de brug te bouwen tussen het heden en de toekomst waarin elk kind een kans krijgt.

Liefdevol

 • We handelen vanuit ons hart en geven ons hierbij volledig om het doel te bereiken dat we gesteld hebben.

 • Onze intenties zijn puur en gebaseerd op vertrouwen, transparantie, vriendelijkheid, betrouwbaarheid en trouw.

 • Wij zijn loyaal aan de kinderen die we steunen, de goede doelen die we helpen, onze partners en ons team.

 • Wij geven en delen, onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk. We geloven daarbij in de kracht van liefde en de positieve energie die we uitzenden met elkaar.

Samen

 • Samen maken (kleuren) wij de wereld mooier. Hierbij is Nofam ook van ons allemaal.
  Ja ook van jou, zodra jij daar de keuze voor maakt.

 • We gaan voor het voor voor elkaar, de kinderen en de goede doelen, zodat we samen een toekomst achterlaten waarin elk kind die kans krijgt.

image/svg+xml