08 Sep 2009
"Vamsi houdt van cricket spelen en voetballen. Later wil hij graag politieagent worden om andere in nood te kunnen helpen."

- Vamsi

Mijn verhaal

De ouders van Vamsi zijn erg arm en leven van een beetje groente wat ze langs de weg verkopen. De vader van Vamsi is niet in staat om te werken omdat hij erg ziek is. Door de armoede heeft Vamsi geen kans om naar school te gaan of zich te ontwikkelen. De ouders hebben Pastor Abraham gevraagd om hem in het tehuis op te nemen, zodat de armoede doorbroken kan worden en Vamsi hoop krijgt voor de toekomst.

Waarom Vamsi onze hulp nodig heeft

Dankzij sponsoring kan Vamsi naar school en bouwen aan een hoopvolle toekomst.

Vamsi wordt geholpen door impact partner Save the Unsaved (Abraham)

Hoe ziet een dag eruit: Van vijf tot zes uur 's ochtends is er samen een ochtendgebed. Om zes uur gaan de kinderen zich wassen en aankleden, waarna ze om zeven uur gezamenlijk gaan ontbijten. Tussen acht en negen uur gaan de kinderen studeren, Vervolgens gaan ze tot 12 uur naar school. Om twaalf uur hebben ze een uur lunchpauze. De school begint weer om 1 uur en eindigt om vier uur. Aan het einde van de middag hebben ze tijd om te ontspannen. Daarna komen ze allemaal bijeen om samen te bidden, waarna ze gezamenlijk gaan eten. Van acht tot negen uur is er dan weer tijd voor huiswerk. En dan is dat dag alweer voorbij en gaan ze naar bed. Projectinformatie: Het project in India waar uw sponsorkind deel van uitmaakt bevindt zich in Tenali. Het is een kindertehuis waar momenteel ongeveer 50 kinderen wonen. Het tehuis is in 2000 opgericht door Pastor Abraham Kuchipudi. Hij is de oprichter van Save the Unsaved Ministries; een bediening die gericht is op het bereiken van de verlorenen in India. In 2000 begon hij voor het eerst kinderen onder zijn hoede te nemen. Eerst waren het er vier, maar al snel groeide dat aantal. het doel van het kindertehuis is om de kinderen een veilig thuis te geven, waar zij genezing en herstel ontvangen en zo kunnen opbloeien tot sterke, zelfstandige individuen die geworteld zijn in de liefde van Jezus. Uw ondersteuning voorziet uw sponsorkind van dagelijks voedsel, onderwijs en schoolmateriaal, huisvesting en medische zorg, zodat de kinderen een geweldig toekomstperspectief hebben en ze hun droom kunnen gaan verwezenlijken.

Sponsor Vamsi

Als sponsor help je Vamsi en andere kinderen binnen het programma van Save the Unsaved (Abraham). Dankzij jouw bijdrage en die van de andere sponsoren worden de kinderen geholpen met juist voeding, bijles, sport en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor geef je ze een kans op een hoopvolle toekomst.
Sponsor Vamsi