26 Apr 2006
"I like singing and dancing. When i grow up i want to be a surgeon, to treat people and become a role model to my young sister."

- Happy
Let op: de onderstaande verhalen zijn nog in het Engels, doordat deze worden opgevoerd door onze impact partners die de kinderen help op lokatie. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om vertalingen te tonen.

Mijn verhaal

My name is Happy and am 16 years old in class 7. I am the first born in our family and i have 1 sister. We were left under the care of our father after the death of our mother, who abandoned us and his where about is not known. My paternal uncle took us in,but unfortunately after the covid-19 pandemic life became difficult. I dropped school together with my sister. We could go and do casual jobs to get some food, but most people could not offer us job since we were under age.

Waarom Happy onze hulp nodig heeft

Happy needs our help because she is a partial orphan. There is no body who is willing to take her to school and she had lost hope of going to school. As she is the first born in her family and her sister looks at her as her role model and depends on her. Blessed Generation enrolled her in our primary school.We provide her with breakfast,tea break and lunch during the normal school days.We also provide her family with food after every two weeks.We also cater for her medical expenses when need arises and all school necessities. We hope she will achieve her dream.

Happy wordt geholpen door impact partner Blessed Generation

Onderwijs is de sleutel Onderwijs speelt een belangrijke rol in onze hulp. Het is de sleutel naar de toekomst. Blessed Generation biedt kinderen basis- en vervolgonderwijs en ondersteunt waar mogelijk het volgen van een beroeps- of universitaire opleiding. We kiezen er heel bewust voor na de lagere school niet te stoppen met ondersteuning. Vervolgonderwijs en gedegen sociaal emotionele begeleiding door onze gekwalificeerde social workers vergroot de mogelijkheden van een kwetsbaar kind aanzienlijk en vermindert risico's als criminaliteit, radicalisering en tienerzwangerschappen. Lees meer over Blessed Generation 

Sponsor Happy

Als guardian help je Happy en andere kinderen binnen het programma van Blessed Generation. Dankzij jouw bijdrage en die van de andere guardians worden de kinderen geholpen met juist voeding, bijles, sport en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor geef je ze een kans op een hoopvolle toekomst.
Word Happy 's guardian