HOP Centre

HOP is een non-profit organisatie met als doel om hoop te geven in hopeloze situatie.

Alcoholisme is een van de grootste problemen in Belarus. Alcoholisme brengt geweld, immoreel gedrag, verslaving en armoede met zich mee in de families. Wij helpen die kinderen in de families die geen hoop meer hebben voor de toekomst.
Daarom heeft HOP een nieuw project opgestart namelijk HOP Kids met een naschoolse opvang. Hier zorgen wij voor kinderen die uit een gevaarlijke sociale omgeving komen.

Wij werken met gezinnen in nood:

 • - gezinnen die financiële problemen hebben
 • - gebroken gezinnen
 • - gezinnen waarvan een van de ouders een alcohol- of drugsverslaving heeft
 • - gezinnen waarvan een van de ouders een immorele leefstijl heeft
 • - gezinnen met kinderen met beperkingen
 • - gezinnen die te maken hebben met geweld
 • - gezinnen in een sociaal onveilige omgeving
 • - grote gezinnen met problemen

Wij zijn uniek in ons werk omdat wij elk gezin en ieder kind persoonlijk kennen. Wij kennen hun problemen en noden. Wij helpen bij het opbouwen van verbinding en contact tussen ouders en hun kind(eren).

Wij werken ook met de kinderen. Wij helpen ze bij het vinden van hun talenten en het ontwikkelen van hun vaardigheden. We praten met de kinderen over moraliteit en de principes van het opbouwen en onderhouden van relaties.

Hoe helpen wij de kinderen?

Zij maken hun huiswerk, krijgen een warme maaltijd, ontwikkelen hun talenten door dans, zang en tekenen enzovoorts. Dit alles in een warme en liefdevolle omgeving.

Ons doel is om een veilige en warme plek te bieden aan kinderen voor een warme maaltijd, het maken van huiswerk en het ontwikkelen van talenten. Daarom bouwen bij het HOP centrum. Ieder kind in ons land, ongeacht hun verleden, moet weten dat er hoop is!

Stichting UP4S

Onze doelstelling is om Oegandese wees- en kansarme kinderen van 3 t/m 18 jaar een warm thuis en een goede schoolopleiding te bieden. UP4S heeft een basisschool en een middelbare school in het dorpje Bukomansimbi, waar veel van de kinderen vandaan komen.

Wij streven ernaar de kinderen zo veel mogelijk praktische kennis mee te geven zodat ze later goed voor zichzelf kunnen zorgen. Een belangrijk uitgangspunt is dat we de kinderen willen opvoeden tot jonge mensen die trots zijn op hun eigen land en hier ook goed weten te (over)leven.

Binnen UP4S onderscheiden we drie categorieën kinderen.

 • 1) In de eerste plaats zijn er de tehuiskinderen. Dit zijn kinderen waarvoor UP4S de verzorging meestal helemaal op zich genomen heeft. Het zijn weeskinderen of kinderen uit incomplete (arme) gezinnen. Zij ontvangen (gezinsvervangende) huisvesting, kleding, voeding en onderwijs. Zij worden kindspecifiek gesponsord.
 • 2) In de tweede plaats zijn er de kinderen-van-ver. Zij wonen ook in hun eigen gezin, maar de loopafstand naar de school is te groot om dagelijks heen en terug naar school te gaan. Deze kinderen worden in het slaaphuis opgevangen. Zij gaan alleen tijdens de vakanties naar huis. (NB Dit is heel normaal in Oeganda.)
 • 3) En in de derde plaats zijn er de dorpskinderen. Zij wonen in hun eigen gezin en ontvangen van UP4S onderwijs. Zij komen en gaan dus dagelijks van en naar huis.

Voor kinderen-van-ver en dorpskinderen wordt van de ouders afhankelijk van hun financiële omstandigheden een schoolbijdrage verwacht. Dit omdat onze visie is dat ouders/verzorgers zelf ook (een deel van de) de kosten van het onderwijs voor hun rekening moeten nemen.