Stichting Sparrow

Stichting Sparrow is opgericht door Remco en Ellie Pijper om kinderen die opgroeien in de krottenwijken te helpen. Zij hebben de stichting opgericht vanuit de Filipijnen waar zij zeven jaar gewoond hebben. Hun drie oudste kinderen zijn in de Filipijnen geboren. In de Filipijnen is Jamelyn Caiga aangesteld als National Director Philippines.

Stichting Sparrow werkt vooral in de armere gedeeltes van de wijken Lazareto, Masipit en Santa Isabel. De meeste huizen van de sponsorkinderen zijn gemaakt van hout, karton, riet of andere gevonden materialen. Er is geen elektriciteit, stromend water of riolering. De mensen leven onder de armoedegrens en hebben vaak een slechte gezondheid.

In de wijk Libis in de stad Calapan City heeft stichting Sparrow een studiehuis opgericht. Dit studiehuis ligt in de buurt van de middelbare school en de verschillende college opleidingen waar onze studenten naar toe gaan.

Voor wie

Wij nemen kinderen op in ons onderwijsprogramma die zonder hulp geen onderwijs zouden volgen. Dit zijn kinderen die opgroeien in de armste gedeeltes van de stad Calapan City. De op maat gemaakte studiebegeleiding is hierbij de kern van ons programma. We geven bijlessen in de vakken die het sponsorkind moeilijk vindt en verdiepende lessen in de vakken waar al goed op gescoord wordt. Deze op maat gemaakte studiebegeleiding wordt gegeven in het studiehuis.

Onze missie

Stichting Sparrow is opgericht, omdat wij geloven dat goed onderwijs niet afhankelijk mag zijn van status of rijkdom. Met stichting Sparrow geven wij kinderen in armoede de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Via ons studiehuis, met een team van leerkrachten en een maatschappelijk werker, geven we op maat gemaakte begeleiding. Ons doel is dat ieder kind een beroepsdiploma kan halen. Met dit diploma is de kans groter om uit de armoede te ontsnappen.

Wat doen we

We kijken naar alle factoren die van invloed zijn op het onderwijs van het kind. We kijken naast de cognitieve aspecten van leren ook naar het fysieke, persoonlijke, sociale en emotionele welzijn van het kind. Vanuit uit onze holistische aanpak hebben we zo ook een medisch fonds en een noodfonds opgericht, en geeft onze maatschappelijk werker seminars over allerlei onderwerpen aan zowel de ouders als aan de sponsorkinderen. Daarnaast organiseren we ontspannende en leerzame activiteiten zoals filmavonden, strandavonden, kookworkshops, etc.


Sponsor een kind uit de Filipijnen

Bekijk voor welke kinderen we nog een sponsor zoeken

Mark Japet
Filipijnen

"Mijn droom is om, als ik klaar ben met school, een huis te bouwen voor mijn familie. Later wil ik graag leraar worden."

Prince Jeraya
Filipijnen

"Mijn droom is om mijn school af te ronden, zodat ik mijn ouders een beter leven kan geven en dat ze niet meer hoeven te werken en spullen moeten verkopen."

Lance Ashley
Filipijnen

"Mijn droom is om dokter te worden. Als ik klaar ben met school ga ik op zoek naar een goed betaalde baan om mijn familie uit de armoede te helpen. Mijn hobby's zijn badmintonnen en eten."

Emil James
Filipijnen

"Mijn droom is om later Chef-kok te worden. Mijn hobby is tekenen."

image/svg+xml