18 Sep 2012
""Mijn droom is om later Chef-kok te worden. Mijn hobby is tekenen.""

- Emil James
Let op: de onderstaande verhalen zijn nog in het Engels, doordat deze worden opgevoerd door onze impact partners die de kinderen help op lokatie. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om vertalingen te tonen.

Mijn verhaal

"Ik woon met mijn vader, moeder en zusje in huis. Mijn oma woont ook bij ons. Mijn vader is dagloner en heeft geen vast werk. Mijn moeder is huisvrouw."

Waarom Emil James onze hulp nodig heeft

Het inkomen van de ouders van Emil James is te laag om te kunnen voorzien in het onderwijs van de kinderen. Met hulp van stichting Sparrow gaat Emil James naar een lokale basisschool in zijn eigen wijk. Hij krijgt bijlessen van de leerkrachten van stichting Sparrow. Ook neemt hij deel aan de maandelijkse activiteiten voor basisschoolkinderen van stichting Sparrow. Dit helpt hem om ook te kunnen ontspannen en even te kunnen ontsnappen aan de moeilijkheden van thuis en op school. Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Daarom is het onderwijsprogramma van stichting Sparrow ook breder dan kinderen naar school brengen.

Emil James wordt geholpen door impact partner Stichting Sparrow

Wij geloven dat goed onderwijs niet afhankelijk mag zijn van status of rijkdom. Met stichting Sparrow geven wij kinderen in extreme armoede de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Via ons studiehuis, met een team van leerkrachten en maatschappelijk werkers, geven we op maat gemaakte begeleiding. Ons doel is dat ieder kind een beroepsdiploma kan halen. Lees meer over Stichting Sparrow 

Sponsor Emil James

Als guardian help je Emil James en andere kinderen binnen het programma van Stichting Sparrow. Dankzij jouw bijdrage en die van de andere guardians worden de kinderen geholpen met juist voeding, bijles, sport en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor geef je ze een kans op een hoopvolle toekomst.
Word Emil James's guardian